Aktualne i zapowiedzi

Spotkanie z dr hab. Irmą Koziną wokół wystawy„Alfabet sztuki dziecka”

Termin
8 sierpnia godz. 12.00–13.00

Prowadząca
Irma Kozina

Zapraszamy rodziców i dzieci na oprowadzanie pokazujące różnorodność dziedzin i języka sztuki. Oprowadzanie będzie miało charakter otwartych rozmów, dyskusji z uczestnikami, w których dzieła sztuki stanowią punkt wyjścia do przemyśleń osobistych. Litery alfabetu staną się wątkiem łączącym różne dziedziny sztuk wizualnych: rzeźbę, rysunek, malarstwo, plakat, art-obiekty i sztukę akcji. Pojawią się motywy obrazów figuratywnych bliskie dzieciom (zwierzęta, rośliny, postacie ludzi), dzieła abstrakcyjne – kolorowe i pełne kontrastu oraz filmy z akcji ulicznych, podczas których powstawały art-obiekty. Płynne przejścia pomiędzy tak różnymi formami sztuki, pozwolą uchwycić proces jej rozwoju w XX i XXI wieku.

Wstęp BEZPŁATNY! 
Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy
Dział Programowy — Edukacja Artystyczna
Aneta Zasucha
tel. (32) 259 90 40 wewn. 16
edukacja@bwa.katowice.pl

Serdecznie zapraszamy!

Dr hab. Irma Kozina (urodzona 5 lutego 1964 r. w Suchej Beskidzkiej), historię sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyła w 1988 r. (praca magisterska o polskich chorągwiach nagrobnych napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana K. Ostrowskiego). Jako stypendystka Gerda-Henkel Stiftung studiowała na Freie Universität w Berlinie. W 1996 r. obroniła w Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską o pałacach i zamkach na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850–1914 (promotor: prof. dr hab. Ewa Chojecka). Habilitację uzyskała w Uniwersytecie Warszawskim w 2007 r., na podstawie publikacji pt. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763–1955. Od 1998 r. prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki i dizajnu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest autorką wielu artykułów oraz książek (m.in. Art Deco, Ikony dizajnu w województwie śląskim, Polski design).