Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i stanowi obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

Podstawowe objaśnienia

Administrator danych
Galeria Sztuki Współczesnej BWA z siedzibą w Katowicach, al. W. Korfantego 6, 40-004 Katowice posługująca się numerem REGON 000278557, NIP 634-22-71-828

Użytkownik
Każda osoba odwiedzająca stronę internetową www.bwa.katowice.pl w szczególności wysyłająca zapytanie do Administratora na formularzu kontaktowym, wyrażająca zgodę na otrzymywanie newslettera, zapisująca się na warsztaty czy biorąca udział w konkursie.

Strona
Strona internetowa www.bwa.katowice.pl. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;
 2. Ustawa z dnia 21.02.2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej ustawą wprowadzającą RODO;
 3. Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123), zwana dalej ś.u.d.e.;
 4. Ustawa z dnia 16.07.2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), zwana dalej p.t.

Sposób przetwarzania danych 

Użytkownik
Do przetwarzania danych osobowych Użytkownika następuję poprzez skorzystanie przez niego z formularza kontaktowego bądź zapisania się celu otrzymywania newslettera czy uczestniczenia w warsztatach czy konkursach organizowanych przez Administratora. W przypadku newslettera Użytkownik podaje jedynie swój mail, w przypadku wystosowania zapytania również imię i nazwisko, natomiast uczestnictwo w warsztacie czy konkursie obliguje podanie swojego nr telefonu. Podanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania zakładanej usługi, tj. skontaktowania się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia zadanego pytania bądź zapisanie się na dane wydarzenie. 

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Prowadzenie działalności marketingowej poprzez przesyłanie newsletterów;
 2. Prowadzenie korespondencji mailowej z Użytkownikiem;
 3. Zapisywanie Użytkownika na dane wydarzenie;
 4. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu korzystania ze Strony przez Użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
 2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
 3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
 4. Kontrahentom Administratora i innym podmiotom jeśli będzie to wymagane przy odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.

Dobrowolność podania danych osobowych

Użytkownik

Złożenie przez Użytkownika zapytania na formularzu kontaktowym lub przystąpienie do danego wydarzenia stanowi dobrowolne wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wskazane dane są niezbędne do wykonania usługi jaką jest odpowiedź na zadane pytanie czy zapisanie się na warsztat bądź konkurs. 

Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie newsletterów od Administratora. 

Okres przechowywania danych

Użytkownik

Dane Użytkownika podane w związku z wystosowanym zapytaniem będą przetwarzane przez okres nieokreślony, natomiast jeśli chodzi o okres przetwarzania danych w związku z zapisaniem się na dany warsztat czy konkurs to okres przetwarzania  został określony na czas nieokreślony. 

Dane Użytkownika przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

Po upływie ww. dat dane Użytkownika będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez nich z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto mają oni prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym inspektor@bwa.katowice.pl.

Dzisiaj | 15.07.2024 | Zamknięte

bilety na wystawę

Płatność tylko gotówką
Normalny 8,00 zł, ulgowy 4 zł

Szczegóły

dostępność

W Galerii BWA są winda i toaleta przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

adres

al. Korfantego 6, 40-004 Katowice

KONTAKT

tel. + 48 32 259 90 40

Archiwum wystaw i wydarzeń

Jeśli szukasz informacji sprzed 2019 zapraszamy do odwiedzenia poprzedniej wersji strony internetowej galerii.

Archiwum

Księgarnia Galerii BWA

Książki, katalogi i gadżety możesz nabyć online!

Księgarnia

Uwaga

Dla naszych gości z Ukrainy wstęp na wystawy jest bezpłatny!
Для наших відвідувачів з України вхід на виставку безкоштовний!