Aktualne i zapowiedzi

Lato w mieście 2021 – Figlarnia typograficzna

Zapraszamy dzieci na warsztaty ekspresji twórczej pt. Figlarnia typograficzna, które odbywają się w sierpniu już stacjonarnie w Galerii Sztuki Współczesnej BWA! Inspiracją do działań twórczych jest wystawa Alfabet sztuki dziecka.

Warsztaty mają na celu ukazanie potencjału litery, jako tworzywa dającego możliwości nieskrępowanego twórczego eksperymentowania. Uczestnicy zajęć przemienią się w literników – stworzą kompozycje liternicze lub zaprojektują indywidualny krój pisma dla poszczególnych haseł towarzyszących wystawie Alfabet sztuki dziecka, starając się ukazać poprzez fakturę, kolor, kształt, kompozycję, itd. specyfikę danego pojęcia (m.in. mandala, labirynt, ornament, ład). Poprzez zabawę dzieci nauczą się różnych zabiegów plastycznych i środków typograficznych, które są wykorzystywane przez projektantów identyfikacji wizualnej. Punktem wyjścia do twórczych działań będzie oprowadzanie po wystawie i zapoznanie dzieci z różnorodnymi zjawiskami artystycznymi.
(W przypadku młodszych uczestników zajęć, nie umiejących pisać, przygotowane są twórcze zadania dostosowane do ich wieku).

Termin
Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 11.30 i od 12.00 do 13.30
.

Prowadzenie
Aneta Zasucha

Zajęcia są BEZPŁATNE! Wszystkie materiały potrzebne do realizacji warsztatów zapewnia Galeria.

Zapisy
Dział Programowy — Edukacja Artystyczna
Aneta Zasucha
tel. (32) 259 90 40 wewn. 16
edukacja@bwa.katowice.pl

Serdecznie zapraszamy!