Aktualne i zapowiedzi

„Przestrzenie referencyjne” Mischa Kuball – XXXI Festiwal Ars Cameralis

Wystawa „Przestrzenie referencyjne” Mischy Kuballa jest pierwszą retrospektywną prezentacją twórczości niemieckiego artysty z trzech ostatnich dekad. Prace, które wypełnią przestrzeń katowickiej galerii, ukażą zatem pełnię jego artystycznej wizji i misji. Seria fascynujących i wprawnych koncepcyjnie instalacji świetlnych została uzupełniona o prezentację fundamentalnych projektów dedykowanych przestrzeni publicznej oraz prace, w których Kuball porusza temat podstaw nowoczesności. W swoich pracach site-specific o charakterze społeczno-politycznym artysta bada przestrzenie publiczne, kwestionując nasze postrzeganie pozornie znajomego otoczenia.

Kurator: Marek Zieliński

Zapraszamy na wernisaż wystawy w piątek 18 listopada o godz. 18.00.
Wystawa potrwa do 29 stycznia 2023 r.

Wernisaż będzie tłumaczony na polski język migowy.
Zawarte na wystawie efekty świetlne mogą mieć wpływ na światłoczułych widzów.

MISCHA KUBALL
Urodził się w 1959 roku w Düsseldorfie, gdzie nadal mieszka i tworzy. Jeden z czołowych niemieckich artystów konceptualnych, twórca rozbudowanych instalacji. Na całym świecie realizuje prace site-specific, które często pozostają w ścisłej relacji z architekturą i przestrzenią publiczną. Artysta jest zaabsorbowany fenomenem światła, buduje sytuacje artystyczne, korzystając z reflektorów, kul świetlnych, folii lustrzanych, projektorów. W kontekście prac Kuballa często przywołuje się alegorię świata rzeczywistego i świata idei z jaskini Platona czy kantowskie teorie, które wiążą światło i jasność z moralnością i etyką. Od 2007 roku Kuball jest jedynym w Niemczech profesorem sztuki w przestrzeni publicznej – tytuł uzyskał w Akademii Sztuk Medialnych KHM w Kolonii (KHM Kunsthochschule für Medien Köln). Artysta jest także profesorem nadzwyczajnym sztuki medialnej w Wyższej Szkole Wzornictwa ZKM w Karlsruhe (Hochschule für Gestaltung / ZKM, Karlsruhe).

Zdjęcie w tle: Mischa Kuball, five planets, 2011, Museum Morsbroich, Leverkusen 2021/22, Niemcy / Fot: Achim Kukulies © Archiv Mischa Kuball, Düsseldorf / VG Bild-Kunst Bonn, 2022