Aktualne i zapowiedzi

O ulotności słów Michał Smandek, Yannick Vey — XXXII Festiwal Ars Cameralis

Wystawa jest efektem francusko-polskiej wymiany artystycznej, w której udział wzięli Yannick Vey i Michał Smandek. Chociaż twórczość artystów jest odmienna, to można odnaleźć w niej zaskakujące podobieństwa zakorzenione w wielkich, europejskich prądach artystycznych i intelektualnych. Vey i Smandek zapraszają do odkrywania bogactwa znaczeń poprzez formy figuratywne i abstrakcyjne, a konfrontacja dwóch pozornie heterogenicznych światów pozwala odbiorcy zgłębić holistyczne pojęcie człowieka i jego relację z naturą. Wizje artystów przecinają się i uzupełniają, otwierając tym samym nowe perspektywy dla refleksji oraz dialogu między kulturami francuską i polską.

U podstaw projektu leżą wspólne peregrynacje, jakie artystom zaproponowali kuratorzy projektu Marek Zieliński i Vincent Gobber. Mit Orfeusza, studia przyrodnicze Jana Dzierżona to bezpośrednie inspiracje. Pasieka postrzegana jest tu jako obiekt, instalacja artystyczna. „Pszczoły zostały zniewolone przez człowieka” mówią artyści. Pszczoły niejako stają się twórcami sztuki – wartości i form uważanych za doskonałe, jak sześciokąt obserwowany w plastrze pszczelego wosku. Artyści zastanawiają się nad socjologicznymi i antropologicznymi aspektami życia owadów, ich współistnienia z człowiekiem.

Spotkanie Yannicka Veya i Michała Smandka podczas rezydencji w siedzibie Stowarzyszenia L’Assaut de la menuiserie w Saint-Étienne we wrześniu tego roku było wynikiem niemal rocznej współpracy Stowarzyszenia i Instytucji Kultury Ars Cameralis. Pierwsza odsłona ich wspólnych działań pod tytułem „Repartir sans se retourner” [Odejść, nie oglądając się za siebie] odbyła się w terminie 21 września – 20 października. Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach jest drugą, rozszerzoną odsłoną tego projektu.

Wybrane prace Michała Smandka są częścią projektu „Duch roju – cykl rzeźb i płaskorzeźb” zrealizowanego w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury.

Kuratorzy
Marek Zieliński, Vincent Gobber

Wernisaż wystawy 9 listopada 2023 roku o godz. 18:00.
Wernisaż będzie tłumaczony na polski język migowy. Wstęp na otwarcie bezpłatny.
Wystawa potrwa do 10 grudnia br.

Wystawa w ramach XXXII Festiwalu Ars Cameralis.

Michał Smandek, Slow Hands Omit Words, Repartir sans se retourner, 2023, exhibition view, L’Assaut de la menuiserie, photo Michał Smandek

MICHAŁ SMANDEK
Artysta wizualny, który zajmuje się współzależnością działań człowieka i natury, podejmuje krytyczną refleksję dotyczącą antropocentryzmu i materializmu, zwraca uwagę na degradację środowiska naturalnego. Jego praktyka opiera się na doświadczeniach podróży. Zaprasza i angażuje miejscowe społeczności do wspólnych działań, dokonuje modyfikacji przestrzennych krajobrazu, przekłada na język sztuki zaobserwowane w przyrodzie zależności. Stosuje strategie i metody pracy, podczas których zaciera granicę między ingerencją a „zauważeniem”, czyli napotkaną sytuacją o wysokim współczynniku sztuki. Od kilku lat współpracuje z pszczołami, bada ich sposób pracy i porozumiewania się. Tworzy rzeźby, instalacje, fotografie, inicjuje działania kolektywno-performatywne.

Yannick Vey, Les Soupirantes du démonologue [Westchnienia demonologa], fragment, foto © L’Assaut de la menuiserie

YANNICK VEY
Artysta wizualny, którego proteuszowe prace oscylują między tym, co ambitne, a tym, co dyskretne. Można tu znaleźć „coś żywego i martwego jednocześnie”, co było obsesją Alberto Giacomettiego. W swojej twórczości Vey zajmuje się mitologicznymi i średniowiecznymi przedstawieniami, a także ikonami sztuki współczesnej i tradycją erotyczną. Wyznaje libertariańskie przekonania, walczący z utrzymywaniem się pewnych nierówności. Artysta zabiera nas na próg tego, co nieznane, jak czarne dziury fizyki kwantowej, które tak bardzo go fascynują.