Książki

Publikacja podsumowująca wystawę Jerzy Wroński i przyjaciele

Wystawa „Jerzy Wroński i przyjaciele” oraz dokumentująca ją książka ukazują niektóre z kręgów, w jakich spełniała się zawodowa i twórcza aktywność Jerzego Wrońskiego. Wywodził się z artystycznego środowiska Krakowa. Jeszcze w czasie studiów w latach 50. powołał razem z przyjaciółmi grupę, która później zasłynęła jako Grupa Nowohucka. Należał do Grupy Krakowskiej, przez wiele lat był jej prezesem. Już na początku lat 60. pracował jako pedagog — nauczyciel sztuki w studium nauczycielskim w Krakowie. W następnej dekadzie zaczął organizować studia wychowania plastycznego na UMCS, by w końcu odnaleźć swoje miejsce w Cieszynie, na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Filii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracował przeszło trzydzieści lat.

Miałem wielkie szczęście poznać go właśnie jako pedagoga, kiedy studiowałem w Cieszynie. Jerzy nie ograniczał swojej pracy na uniwersytecie jedynie do realizacji programu nauczania. Stworzył wówczas, w połowie lat 80., Galerię Uniwersytecką, którą prowadził jako kurator. Jako nauczyciel był niezwykle otwarty, praktykując „pedagogikę zachwytu”, jak to trafnie nazwał jego uczeń Jarosław Stoch.

Wystawa nie ogarnia wielu innych obszarów aktywności Jerzego Wrońskiego, jak choćby jego pracy na różnych stanowiskach w ZPAP. A nawet to, co na niej pokazano, jest — z konieczności — tylko wyborem. Zarówno z jego trwającej przeszło sześćdziesiąt lat twórczości, jak i z owych konstelacji, w które była wpisana. Każdy taki wybór niestety ma to do siebie, że pomija zjawiska i osoby, które na takie pominięcie nie zasługują.

Wyrażam podziękowanie wszystkim uczestnikom wystawy oraz osobom i instytucjom, które przyczyniły się do jej realizacji. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do rodziny artysty — Pani Wandy Wrońskiej oraz Państwa Joanny i Wiesława Hołdysów, którzy nie szczędzili pomocy w przygotowaniu wystawy i dokumentującej ją książki.

Marek Kuś — fragment Wstępu

Spis treści

 • Marek Kuś Wstęp
 • Jan Trzupek Jerzy Wroński i przyjaciele
 • Jerzy Wroński Pojęcie metamorficzności
 • Jerzy Wroński Biała deska. Reliefy
 • Jerzy Wroński Akwarele metamorficzne
 • Jerzy Wroński Rysunki dyfuzyjne
 • Jerzy Wroński Fotogramy metamorficzne. Kopciogramy
 • Jerzy Wroński Muzyka
 • Janusz Tarabuła
 • Danuta i Witold Urbanowiczowie
 • Julian Jończyk
 • Jerzy Bereś
 • Maria Pinińska-Bereś
 • Jerzy Kałucki
 • Marian Warzecha
 • Jan Tarasin
 • Jonasz Stern
 • Michael Kidner
 • Royden Rabinowitch
 • Marek Chlanda
 • Jerzy Ziomber
 • Tadeusz Gustaw Wiktor
 • Witold Jacyków
 • Krzysztof Morcinek
 • Janusz Baran
 • Waldemar Rudyk
 • Andrzej Szewczyk
 • Krystyna Pasterczyk
 • Marek Kuś i Piotr Lutyński
 • Tomasz Targowski
 • Piotr Wisła i Piotr „Smoła” Smołka
 • Jarosław Rodycz
 • Sławomir Brzoska
 • Jarosław Stoch, Jacek Balon i Beata Studzińska
 • Jerzy Sojka i Katarzyna Raczyńska-Targowska
 • Oskar Folwarczny i Przemysław Dominik
 • Barbara Gawęda-Badera i Dariusz Gierdal
 • Grzegorz Schmidt
 • Biogram Jerzego Wrońskiego
 • Bibliografia
 • Résumé

Informacje o publikacji:

 • wydawca: Galeria Sztuki Współczesnej BWA
 • redakcja: Jan Trzupek
 • rok wydania: 2018
 • format: 170 × 226 mm
 • 96 stron
 • nakład: 300 sztuk
 • oprawa twarda
 • reprodukcje kolorowe i czarno-białe
 • język polski
 • projekt graficzny i skład: Magdalena Niglus
 • ISBN 978-83-66006-01-0

Cena 30 zł

Zapraszamy do księgarni!
Zamów książkę!