Książki

Filip Dujardin „OVERView” — surrealistyczne kompozycje architektury

Filip Dujardin tworzy pejzaże, które sytuują się pomiędzy rzeczywistością i fikcją. Bawi się elementami miejskiej architektury, układając z niej surrealistyczne kompozycje. Problematyzują one przestrzeń urbanistyczną oraz pokazują, że współczesne miasta to złożony organizm. Dujardin czerpie niezwykłą przyjemność z umieszczania budynków w lokalizacjach, w których zazwyczaj się one nie pojawiają. Podobnie jest w jego projekcie Publicité pour une œuvre d’art, w ramach którego artysta postanowił wydrukować swoje fotografie na sześciu wielkich bannerach, a potem umieścić je w parku znajdującym się nieopodal muzeum.

Filip Dujardin postanowił połączyć Brukselę i Katowice w taki sam sposób, jak wcześniej uczynił to z portugalskim Guimarães i holenderskim Middelburgiem. Podczas wizyty studyjnej w Katowicach artysta wykonał liczne fotografie miasta, a następnie wykorzystał je do stworzenia niezwykłych, panoramicznych widoków. Skupiają one naszą uwagę na nich samych, ale każą również zastanowić się nad tym, jak zorganizowana jest otaczająca nas przestrzeń, czym jest miasto i co nadaje mu odrębny od innych aglomeracji charakter.

Informacje o książce:

 • rok wydania: 2018
 • format: 21,2 × 28 cm
 • objętość: 116 stron
 • oprawa szwajcarska
 • reprodukcje kolorowe
 • j. polski/angielski/francuski/niderlandzki
 • projekt graficzny i skład: Jan Piechota
 • nakład: 700 sztuk
 • ISBN 978-83-66006-03-4

Spis treści

 • Prolog Wodek, Marek Kuś
 • Fikcja jako warunek realności — metody Filipa Dujardina Marta Lisok
 • Reprodukcje
 • Poza obserwowalną rzeczywistością Clémentine Davin
 • Urban Project Filip Dujardin
 • Przemowa na otwarcie wystawy — fragment, Bernard Van Nuffel
 • Posłowie Sven Gatz

Cena 35 zł

Zapraszamy do księgarni!
Zamów książkę!