Aktualne i zapowiedzi

playpen — wystawa Mateusza Dąbrowskiego

Na wystawie prezentowane są wybrane dzieła artysty powstałe w latach 2015-2023. Wśród nich są cztery monumentalne instalacje: EMBODIMENT, CATERPILLAR, ABSOLUTELY NOTHING i PLAYPEN, ponadto mniejsze obiekty aktywne, takie jak: CANAPONE, KUREN, HICZ HACZ, AKU oraz prace z serii MIRRORS, BLACK, WAVES.

Moja praca od lat związana jest przede wszystkim z tematem percepcji, a właściwie z jej ograniczeniami, manipulacją wizualną. Dotyczy zjawisk, których nie zauważamy, których nie rozumiemy, a które istnieją i mają wpływ na człowieka i rzeczywistość – Mateusz Dąbrowski

Wystawa ma charakter przeglądu twórczości artysty, podzielonej na trzy obszary zainteresowań, w trzech kolejnych okresach czasu.

Twórczość z lat 2015-2017 związana jest z zagadnieniami percepcyjnymi. Artysta starał się w swoich dziełach zwracać uwagę na fakt, że człowiek ma ograniczone możliwości dostrzegania i rozumienia otaczających go zjawisk, a tym samym nie rozpoznaje wielu bodźców, które wpływają na jego odczuwanie świata, na jego kondycję psychiczną i fizyczną. Dąbrowski odnosi te zagadnienia także do problemów w relacjach i komunikacji międzyludzkiej. Pokazuje, że nadawanie komunikatu i jego odbieranie to proces pełen niedopowiedzeń i niepewności, a zmysły człowieka często wprowadzają go w ślepe uliczki.

Lata 2018-2020 to okres, w którym twórczość artysty była mocno inspirowana astrofizyką. W powstałych w tym czasie pracach Dąbrowski poszukuje analogii między kosmosem i rządzącymi nim prawami a znanym człowiekowi światem. Przy czym obiekty te nie stanowią ilustracji zasad lub założeń współczesnej fizyki. Mają inny charakter. Zwracają uwagę na proces, na zmiany następujące wszędzie i nieustannie, zarówno biologiczne, jak i zachodzące w ludzkiej mentalności, również w kontekście rozwoju cywilizacyjnego. Elementem scalającym dzieła z tego obszaru jest warunkujący wszystkie zmiany ruch.

Ostatnie lata to obiekty nawiązujące do baumanowskiego sformułowania „płynnej nowoczesności”. Poruszają tematy dręczących człowieka lęków oraz nieokreślonego dyskomfortu, jaki odczuwa w obszarze swojej psychiki. Dotyczą poczucia niepewności jednostki wobec fragmentaryczności, braku ciągłości oraz epizodyczności świata.

Obiekty rzeźbiarskie Mateusza Dąbrowskiego, mimo, że osadzone w poczuciu niestabilności, paradoksalnie odnoszą się do poszukiwania równowagi. Dzięki wykorzystaniu zjawiska ruchu, wykraczają poza tradycyjną materialność, potęgując tym samym wrażenie wieloznaczności, nierozerwalnie związanej ze sztuką abstrakcyjną. Zachęcają do interpretacji. Wywołują refleksje i niepokój. Magnetycznie przyciągają uwagę widza, tak ważną dla artystów.

Kurator Tomasz Dąbrowski

Wernisaż wystawy 12 maja 2023 roku o godz. 18:00.
Wystawa potrwa do 25 czerwca br.

Mateusz Dąbrowski (ur. 1980) – artysta wizualny zajmujący się malarstwem, grafiką, rzeźbą i obiektami przestrzennymi. W swojej twórczości eksperymentuje z materiałami w duchu abstrakcji geometrycznej, interesuje go materialność form. Absolwent Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest wykładowcą tej uczelni oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Laureat licznych nagród: Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (2009), nominacja do nagrody Paszport POLITYKI 2010, wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Grafiki na Tajwanie (2010), nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską (2010), półroczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz stypendium z Programu Młoda Polska (2015).