Aktualne i zapowiedzi

20 lat czyli 5 m. b.

Gdy chęć bycia twórcą trafia na przyjazną aprobatę machiny artystycznych okoliczności związanych z Akademią Sztuk Pięknych, stwarza się coś w rodzaju przynależności do pewnej struktury. Owa struktura wydaje się tworem zupełnie innym niż te, które znało się dotąd. W wielu wypadkach atmosfera, zapach i koloryt tej specyficznej szkoły stają się nieodzowne dla dalszego funkcjonowania w jako takiej równowadze. I nieistotny staje się wtedy fakt przynależności tej części świata do realiów toczonego wokół żywota. Struktura Akademii z jednej strony osadzona jest w ramach państwowej jednostki kształcenia, z drugiej jednak to napędzający się organizm, żyjący dzięki wymianie myśli i sposobie ich materializacji. Niewątpliwie siłą tego osobnego bytu jest pewien abstrakcyjny porządek niepoddający się klasyfikacji, która pozwalałaby na logiczne zweryfikowanie schematu jej działania. Im usilniej próbuje się usystematyzować i opisać interakcję będącą próbą przekazywania doświadczeń, tym bardziej wymyka się ona spod jakiejkolwiek kontroli. Wychodzi na to, iż idea wolności jest nadrzędną siłą sprawczą, pchającą do przodu cały ten zgiełk. Każda wykluwająca się myśl potrzebuje specyficznych warunków i okoliczności, aby mogła osiągnąć samodzielność, dlatego – patrząc na Akademię z pewnej perspektywy – wydać się ona może enklawą podobną do szklarni, gdzie na świat przychodzą organizmy niemogące rodzić się poza nią.

Taka idea artystycznej edukacji stwarza specyficzne cieplarniane warunki tylko po to, aby potem rodząca się twórcza postawa mogła funkcjonować daleko poza murami, w których się wykluła.

Dwadzieścia lat minęło od przeobrażenia się Filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w katowicką samodzielną artystyczną uczelnię. To usamodzielnienie powołało również do życia Katedrę Malarstwa, Rysunku i Rzeźby przekształconą w Katedrę Malarstwa, której pracownicy na niniejszej wystawie prezentują swoje prace. Jest to pierwsze z cyklu artystycznych wydarzeń, zaplanowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach jubileuszu. Ta okrągła rocznica stała się pretekstem dla wielu imprez mających na celu zaprezentowanie szerokiej oferty i różnorodnych możliwości katowickiej uczelni. „20 lat czyli 5 m. b.” to wystawa mająca przekrojowy charakter, pokazująca osobne twórcze postawy, reprezentowane przez artystów związanych z Katedrą Malarstwa. Idea wystawy, będąca rewolucyjnym rozwiązaniem kuratorskim, polega na oddaniu twórcom przestrzeni stanowiącej fragment galerii, aby w ramach tej strefy mogli zaprezentować swoją twórczość. Pięć metrów bieżących stało się hipotetycznym wymiarem, który ma zmienić się w obszar wytyczający miejsce każdej twórczej wypowiedzi. Tych parę umownych metrów stało się z jednej strony sporym ograniczeniem twórczej wolności, z drugiej zaś próbą wprowadzenia porządku i metodą na interesujący kompromis w dialogu tak wielu różnych artystycznych artykulacji. Trzeba pamiętać, że za każdym fragmentem tej wielobarwnej mozaiki stoi osobna historia wraz ze wszystkimi pojawiającymi się okolicznościami, a ich wynikiem są właśnie prezentowane prace. W tak silnie zróżnicowanej strukturze wewnętrznej całej prezentacji istnieje również wiele elementów wspólnych i wzajemnych relacji, które także dla odbiorcy mogą być bardzo interesujące. Można zatem przy tej okazji przyjrzeć się, w jakich kierunkach podążają artystyczne drogi twórców, występujących pod wspólnym szyldem Katedry powstałej dwadzieścia lat temu. Tak różny sposób interpretacji świata stwarza ciekawą ideową woltę, również w kontekście twórczości wielu młodych, cenionych artystów, będących absolwentami Kierunku Malarstwo.

Artyści biorący udział w wystawie to pedagodzy związani z Katedrą od momentu jej powstania do dzisiejszych dziwnych, pandemicznych czasów. Ten niełatwy, zawirusowany okres zasiał wiele wątpliwości co do sensu tworzenia wystawy, ale postanowiliśmy iść do przodu i w miarę możliwości coraz odważniej uczucie lęku napełniać nadzieją.

Artyści
Jakub Adamek, Maciej Bieniasz, Zbigniew Blukacz, Kazimierz Cieślik, Antoni Cygan, Jerzy Fober, Katarzyna Fober, Jolanta Jastrząb, Janusz Karbowniczek, Szymon Kobylarz, Piotr Kossakowski, Antoni Kowalski, Dominika Kowynia, Aleksander Kozera, Maciej Linttner, Roman Maciuszkiewicz, Michał Minor, Małgorzata Rozenau, Jacek Rykała, Krzysztof Rzeźniczek, Michał Smandek, Paweł Szeibel, Andrzej Tobis, Agnieszka Trzos, Ireneusz Walczak, Paulina Walczak-Hańderek, Miłosz Wnukowski

Kuratorzy
Maciej Linttner, Ireneusz Walczak