Aktualne i zapowiedzi

Niezidentyfikowany teren

Międzywydziałowa wystawa artystek i artystów oraz projektantek i projektantów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach daje wgląd w projekty, działania i realizacje, które wymykają się uczelnianym ramom. W procesie poszukiwania prac do ekspozycji – wyłonionych spośród zgłoszonych w ramach otwartego naboru, skierowanego do wszystkich osób pracujących twórczo na uczelni – interesujące stały się te praktyki, które nie mieszczą się w akademickiej parametryzacji, niekoniecznie podlegają ewaluacji w kontekście wewnątrzuczelnianych statystyk.

Pokazane na wystawie prace i aktywności są niejednokrotnie podejmowane przez pracowniczki i pracowników uczelni jako coś dodatkowego czy realizowanego w tak zwanym – i mocno dyskusyjnym – czasie wolnym. Bywa że zarobkowo, czasem hobbystycznie albo z potrzeby działania, innym razem po prostu poza nurtem, medium czy metodą, z której znane bądź znani są na Akademii.

Wystawa odsłania też różnego typu relacje, w jakie osoby związane z uczelnią wchodzą ze społecznością lokalną, instytucjami czy inicjatywami. Chodzi o miejsca i działania zasilane kompetencjami poprzez konkretne osoby, wzmacniane dzięki ich praktyce twórczej. „Niezidentyfikowany teren” wyłania specyficzne sieci, wielość połączeń uczelni z tym, co poza murami akademii, a czasem też poza środowiskiem artystycznym – wciąż postrzeganym jako hermetyczne.

Ekspozycja mapuje projekty istotne i przydatne, choć nie zawsze spektakularne i prestiżowe. Realizowane z zaangażowaniem, ale rzadko z korzyścią w kontekście uczelnianych punktacji. Wystawa wpisuje się również w szerszy wątek myślenia o strategii rozwoju uczelni – o perspektywie kolejnych 10 lat i możliwemu porzuceniu dotychczasowych form ewaluacji pracowników i pracowniczek uczelni na rzecz badania Akademii pod kątem faktycznego realizowania jej misji.

W wystawie udział biorą:
Judyta Bernaś, Jan Dybała + Piotr Ceglarek [Biuro Dźwięku Katowice], Katarzyna Fober + Bartłomiej Polak [KUFA.Design], Jolanta Jastrząb, Magdalena Kilarska, Michalina W. Klasik, Bogdan Kosak, Aleksander Kozera, Barbara Kubska + Anna Sielska + Paulina Urbańska, Paweł Mendrek + Martin Newth + Dave Beech, Hanna Sitarz-Pietrzak, Joanna Zdzienicka-Obałek

Kuratorka
Magdalena Kreis

Identyfikacja wizualna
Anna Kopaczewska

Aranżacja wystawy
Dominika Żłobińska

Koordynacja
Paweł Szeibel

Partner projektu
Biuro Dźwięku Katowice

Wernisaż wystawy odbędzie się 11 marca 2022 roku, o godz. 18.00.
Wystawa potrwa do 30 kwietnia.

Wystawa „Niezidentyfikowany teren” jest częścią programu Dni Otwartych ASP w Katowicach.

_________________________________________________

≪Невизначена територія≫

Міжфакультетська виставка художників, художнець та дизайнерів, пов’язаних з Академією образотворчого мистецтва у Катовіцах, дає уявлення про проекти, процеси та реалізації, які виходять за рамки академічної практики. У процесі пошуку робіт для виставок – відібраних з-поміж поданих за відкритим набором, адресованих всім людям, які звязанні з академічними середовищами. Стали цікавими практики, які не вписуються в академічну параметризацію, не обов’язково підлягають оцінці в контексті внутрішньоінституційної статистики. Роботи та процеси, показані на виставці, часто виконуються працівниками університету як щось додаткове або проводяться у так званий – і дуже суперечливий – „Вільний Час”. Іноді це для прибутку, іноді як хобі або через потребу діяти, іноді просто поза традицією, середовищем або методологією, завдяки яким вони відомі або розпізнавальні в академічних середовищах. Виставка також розкриває різні типи відносин, у які люди, пов’язані з інституцією академії мистецтв, вступають з місцевою громадою, установами та громадськими ініціативами. Йдеться про місця та види діяльності, які заряджаються компетенціями конкретних людей, посиленими їхньою творчою практикою. ≪Невизначена територія≫ показуєспецифічні мережі, множинність зв’язків інституції з тим, що знаходиться поза її стінами, а іноді й поза самим мистецьким середовищем – яке усе ще сприймається як герметичний світ за залізною завісою. Виставка візуалізує проекти, важливі та корисні, але не завжди спектакулярні та престижні. Виконанні з заангажованістю, але вони рідко приносить користь з точки зору академічної кар’єри. Виставка також є частиною ширшої теми роздумів про стратегію розвитку академії мистецтв – в перспективі найближчиї 10 років та можливу відмову від існуючих форм оцінки працівників та співробітниць академії на користь дослідження інституції академії з точки зору реальної реалізації нею своєї місії.

У виставці беруть участь:
Judyta Bernaś, Jan Dybała + Piotr Ceglarek [Biuro Dźwięku Katowice], Katarzyna Fober + Bartłomiej Polak [KUFA.Design], Jolanta Jastrząb, Magdalena Kilarska, Michalina W. Klasik, Bogdan Kosak, Aleksander Kozera, Barbara Kubska + Anna Sielska + Paulina Urbańska, Paweł Mendrek + Martin Newth + Dave Beech, Hanna Sitarz-Pietrzak,
Joanna Zdzienicka-Obałek
Кураторка: Magdalena Kreis
Візуальна ідентифікація: Anna Kopaczewska
Сценографія: Dominika Żłobińska
Координатор: Paweł Szeibel

Партнер проекту: Biuro Dźwięku Katowice

Виставка ≪Невизначена територія≫ є частиною програми Дні відкритих дверей
Академії образотворчих мистецтв у Катовіцях.