Aktualne i zapowiedzi

Wystawa dyplomów Wydziału Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach to z jednej strony przegląd postaw młodych artystek i artystów, a z drugiej próba uchwycenia ducha ostatnich kilku lat.

Koniec studiów to dla wielu osób moment przejścia, zmiany, symbolicznej migracji poza bezpieczną przestrzeń uczelni. Wymaga odwagi, uważnej obserwacji otaczającego świata i swojej relacji z nim, otwartości na zmianę, na to co nowe i nieznane. Wystawa „Migracje” odnosi się do tego skomplikowanego i jednocześnie fascynującego okresu. Jest też próbą wskazania na różnorodne, często silne i ukształtowane postawy twórcze, wyłaniające się zza prezentowanych prac.

Jak pisała Zofia Kawczyńska-Butrym migracja „jest strategią, dzięki której ludzie od zawsze próbowali rozwiązywać trudne sytuacje i zagrożenia”. Jest też naturalnym zjawiskiem szeroko występującym w świecie przyrody, może być związana zarówno ze zmianą obszaru jak i zwiększaniem granic swojego zasięgu. Czym będzie dla najmłodszego pokolenia artystek i artystów?

Równolegle do wystawy „Migracje”, w Sali Otwartej ASP w Katowicach odbywa się wystawa prezentująca prace dyplomowe Wydziału Projektowego pt. „Mamy Wpływ”. Skupiająca się na zagadnieniach związanych ze współczesnymi wyzwaniami codzienności.

W wystawie udział biorą:
Jagoda Cerkiewnik, Zuzanna Distel, Agata Gomulicka, Karolina Gwóźdź, Alicja Kalinowska, Jan Kowal, Małgorzata Knapik, Magdalena Łukasik, Jakub Padula, Magdalena Pasternak, Mateusz Patrzyk-De Oliveira, Emanuela Pawłowska, Martyna Pinkowska, Dawid Porembski, Szymon Poloczek, Maciej Rosa, Edyta Rybak, Daria Skoczypiec, Paweł Sobczak, Karolina Szwed, Marlena Szewczyk, Marta Uszakow, Natalia Wirmańska

Zespół kuratorski:
Michalina W. Klasik, Szymon Kobylarz, Michał Smandek

Zapraszamy na wernisaż wystawy w sobotę 25 czerwca o godz. 16.00.
Wystawa potrwa do 24 lipca.