Aktualne i zapowiedzi

„Design w terenie! Inkluzywne instytucje kultury – czyli jakie?” w Galerii BWA

Galeria BWA wraz z katowicką Akademią Sztuk Pięknych rozpoczyna współpracę w ramach projektu „Design w terenie! Inkluzywne instytucje kultury – czyli jakie?” To przedsięwzięcie stanowi kluczową inicjatywę, która skupia się na przyszłości i rozwoju instytucji.

Podczas planowanych jesienią pięciodniowych, partycypacyjnych warsztatów projektowych, studenci wraz z ekspertami oraz przedstawicielami Galerii BWA będą pracować z mieszkańcami nad inkluzywnymi przestrzeniami kultury. Widzimy, że projektowanie inkluzywne nie opiera się już tylko na likwidowaniu barier, by umożliwić wszystkim obywatelom uczestniczenie w życiu społecznym. Akcent przenosi się na budowanie przyjaznych przestrzeni czy usług, które będą sprzyjać integracji, pobudzaniu aktywności społecznej i wspólnego kreatywnego działania.

Inicjatywa „Design w terenie! Inkluzywne instytucje kultury – czyli jakie?” rozpocznie się od serii warsztatów, których celem jest przede wszystkim dokładna diagnoza potrzeb oraz potencjału Galerii BWA. Będziemy analizować naszych obecnych i potencjalnych odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami. Na podstawie tych analiz wypracujemy rekomendacje, koncepcje i interwencje, które wyznaczą nowe kierunki rozwoju Galerii BWA.

Projekt jest zainicjowany i prowadzony przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach przy wsparciu Metropolii GZM. Stanowi część innowacyjnego, pilotażowego semestralnego modułu kształcenia do wyboru w ramach studiów II stopnia na kierunkach Wzornictwo i Projektowanie Graficzne we współpracy z instytucjami kultury działającymi na obszarze Metropolii.

Więcej informacji

Olga Kasztelewicz wystawy@bwa.katowice.pl