Dla dorosłych - Archiwum

Sztuka jest dzieckiem natury – rodzinne warsztaty ekspresji twórczej

Zapraszamy dzieci i rodziców/opiekunów na rodzinne warsztaty ekspresji twórczej pt. Sztuka jest dzieckiem natury. Inspiracją do działań twórczych jest wystawa Alfabet sztuki dziecka.

Sztuka jest dzieckiem natury – Dante Alighieri
Warsztaty mają na celu przybliżenie pojęcia ekofilozofii, zwanej również filozofią nadziei. Jej podstawą jest system wartości ekologicznych skoncentrowanych wokół takich problemów jak: troska o przyrodę, szacunek wobec Ziemi i organizmów ją zamieszkujących, tolerancja oraz współdziałanie na rzecz ochrony natury. Głównym celem ekofilozofii jest zmiana świadomości i sposobu myślenia o przyrodzie i dostrzeżenie łączących związków pomiędzy nią a człowiekiem. Podczas warsztatów wykonamy wspólnie mandalę będącą symbolem „koła życia”, która obali antropocentryczną wizję świata i ukaże harmonię współistnienia wszystkich elementów przyrody.

Termin
7 sierpnia (sobota) godz. 10.00

Prowadząca
Aneta Zasucha

Zajęcia są BEZPŁATNE! Wszystkie materiały potrzebne do realizacji warsztatów zapewnia Galeria. Zachęcamy do zabrania ze sobą naturalnych elementów jak patyczki, kamienie, kora, piórka, suszone liście itp.

Zapisy
Dział Programowy — Edukacja Artystyczna
Aneta Zasucha
tel. (32) 259 90 40 wewn. 16
edukacja@bwa.katowice.pl

Serdecznie zapraszamy!