Do sztuki gotowi start! - Archiwum

Dzikie zwierzęta w mieście — warsztaty przyrodnicze dla dzieci

Termin
22 sierpnia 2020 roku, godz. 10.00—12.00

Miejsce
Galeria Sztuki Współczesnej BWA

Wstęp BEZPŁATNY, wymagane zapisy!
e-mail: edukacja@bwa.katowice.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych istnieje po to, aby:

 • identyfikować problemy związane ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko,
 • szukać środków potrzebnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
 • dobrze organizować pracę (przygotowywać projekty i zarządzać ludźmi),
 • wspierać wprowadzanie najlepszych rozwiązań zarówno w skali Małopolski jak i skali ogólnopolskiej,
 • w miarę możliwości pomóc osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie działalności.
 • Fundacja Współpracuje przede wszystkim ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ale również z uczelniami i przemysłem, który dba o środowisko.

Zapraszamy dzieci (i rodziców!) na warsztaty przyrodnicze, realizowane w ramach projektu Komorebi — ekoprojekt (nie tylko) dla dzieci. Warsztaty poprowadzi Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Podczas spotkania będzie się można dowiedzieć między innymi:

 • które zwierzęta są dzikie — omówione zostaną różnice między udomowionymi a wolno żyjącymi dzikimi zwierzętami, przedstawione zostaną przykłady dzikich zwierząt i podział na ich podstawowe grupy. Będzie się można dowiedzieć gdzie je spotkać i jakie gatunki zamieszkują miasta: budynki, parki miejskie, itp.,
 • co to znaczy, że dzikie zwierzęta są chronione — czego nie wolno z nimi robić oraz jak można pomagać dzikim zwierzętom w mieście,
 • co w mieście może grozić dzikim zwierzętom i co można zrobić aby te zagrożenia zmniejszyć,
 • co zrobić gdy napotkamy ranne/chore dzikie zwierzę – kiedy interweniować a kiedy nie, jakie są oznaki podejrzanego zachowania dzikich zwierząt, kogo powiadomić kiedy spotkamy ranne zwierzę,
 • jak zachować bezpieczeństwo — o chorobach przenoszonych przez dzikie zwierzęta, czy wolno dotykać dzikie zwierzę, co zrobić jeśli zostaniemy pokąsani: gdzie się udać, kogo powiadomić, jak zachować się podczas spotkania z dzikiem/sarną/lisem/jeleniem, podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Zobacz także

02.05.2020-31.12.2020 Wystawy i wydarzenia

Zapoznaj się z regulaminem zwiedzania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Dla Waszego bezpieczeństwa wspólnie z Sanepidem wypracowane zostały zasady zwiedzania wystawy. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wizytą.

12.05.2020-05.07.2020 Wystawy i wydarzenia

Frank Synowicz „Prezydenci” — reinterpretacje wizerunków prezydentów Stanów Zjednoczonych

Artysta podejmuje grę z gatunkiem portretu jako kwintesencją dostojeństwa, wystudiowania i powagi. Nie ma tu oficjalnych gestów i czynności, wizerunku prezydenta podczas pełnienia obowiązków. Jest tylko twarz i część korpusu, uniform wyobrażający urząd, maska odpowiednia dla piastowanego stanowiska.

11.07.2020-20.09.2020 Wystawy i wydarzenia

Komorebi — ekoprojekt (nie tylko) dla dzieci

Kiedy byłam dzieckiem, spędzałam dużo czasu na wsi i w lesie. Przemierzyłam leśnymi ścieżkami niezliczoną ilość kilometrów upajając się ciężkim, wilgotnym zapachem mchu i ziemi, nasłuchiwałam odgłosów zwierząt i szukałam ich tropów.

08.10.2020 Książki

Sztuka w przestrzeni — odsłona 4 — Waldemar Rudyk

Prezydenci Franka Synowicza, wystawa współorganizowana z belgijską galerią

08.10.2020 Książki

Filip Dujardin „OVERView” — surrealistyczne kompozycje architektury

Filip Dujardin tworzy pejzaże, które sytuują się pomiędzy