Do sztuki gotowi start! - Archiwum

Dzikie zwierzęta w mieście — warsztaty przyrodnicze dla dzieci

Termin
22 sierpnia 2020 roku, godz. 10.00—12.00

Miejsce
Galeria Sztuki Współczesnej BWA

Wstęp BEZPŁATNY, wymagane zapisy!
e-mail: edukacja@bwa.katowice.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych istnieje po to, aby:

 • identyfikować problemy związane ze szkodliwym wpływem człowieka na środowisko,
 • szukać środków potrzebnych do rozwiązania zidentyfikowanych problemów,
 • dobrze organizować pracę (przygotowywać projekty i zarządzać ludźmi),
 • wspierać wprowadzanie najlepszych rozwiązań zarówno w skali Małopolski jak i skali ogólnopolskiej,
 • w miarę możliwości pomóc osobom i instytucjom poprzez dofinansowanie działalności.
 • Fundacja Współpracuje przede wszystkim ze społecznościami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, ale również z uczelniami i przemysłem, który dba o środowisko.

Zapraszamy dzieci (i rodziców!) na warsztaty przyrodnicze, realizowane w ramach projektu Komorebi — ekoprojekt (nie tylko) dla dzieci. Warsztaty poprowadzi Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Podczas spotkania będzie się można dowiedzieć między innymi:

 • które zwierzęta są dzikie — omówione zostaną różnice między udomowionymi a wolno żyjącymi dzikimi zwierzętami, przedstawione zostaną przykłady dzikich zwierząt i podział na ich podstawowe grupy. Będzie się można dowiedzieć gdzie je spotkać i jakie gatunki zamieszkują miasta: budynki, parki miejskie, itp.,
 • co to znaczy, że dzikie zwierzęta są chronione — czego nie wolno z nimi robić oraz jak można pomagać dzikim zwierzętom w mieście,
 • co w mieście może grozić dzikim zwierzętom i co można zrobić aby te zagrożenia zmniejszyć,
 • co zrobić gdy napotkamy ranne/chore dzikie zwierzę – kiedy interweniować a kiedy nie, jakie są oznaki podejrzanego zachowania dzikich zwierząt, kogo powiadomić kiedy spotkamy ranne zwierzę,
 • jak zachować bezpieczeństwo — o chorobach przenoszonych przez dzikie zwierzęta, czy wolno dotykać dzikie zwierzę, co zrobić jeśli zostaniemy pokąsani: gdzie się udać, kogo powiadomić, jak zachować się podczas spotkania z dzikiem/sarną/lisem/jeleniem, podstawowe zasady bezpieczeństwa.