Dla dzieci - Archiwum

Warsztaty dla dzieci z artystą Waldemarem Rudykiem

Termin
4 sierpnia godz. 10.00


„Ulotność natury”
Będzie próbą podjęcia działań wyzwalających w uczestnikach potrzebę kreacji. Wspólne doświadczanie materii, koloru, światła i kompozycji może stać się impulsem do indywidualnych poszukiwań i osobistych przeżyć artystycznych. Użycie pochodzących z natury materiałów i barwników – trzcin, traw, patyków, rdzy i papieru, może okazać się pomocne w dostrzeżeniu i doświadczeniu bogactwa organicznych form i struktur. Powstałe na pergaminach prace, zostaną scalone w jeden, efemeryczny obiekt, będący sumą zapisu emocji i wspólnie spajanej formy. Poddana siłą natury, z czasem przestanie istnieć.

Waldemar Rudyk mówi, że jego potrzeba twórczych poszukiwań bierze się z zapamiętanego bezmiar pól, błękitu nieba i granatowej ściany lasu. Bezwiednie nosi pod powiekami ten zaczerpnięty jeszcze z dzieciństwa krajobraz. Jest przekonany, że wszystko, co ogląda i przeżywa, filtruję przez pokłady widoków, zdarzeń, smaków i zapachów. Jego artystyczna kreacja napędzana jest energią ścierających się światów. To, co własne, zżyte, przetrawione, wciąż styka się z nowym i obcym. Powstające w naturalnej przestrzeni prace są materialnymi znakami i zapisem emocji. Nie jest możliwe oddzielenie od ich formalnej warstwy tego bagażu – napięć, zgrzytów, kontrapunktów i ekspresji. Pracując nad obiektami malarskimi, czy przestrzennymi formami, zdaję się być w środku działania pól natury i kultury.

Warsztaty są BEZPŁATNE! Wszystkie materiały potrzebne do realizacji warsztatów zapewnia Galeria.

W celu rezerwacji terminu i ustalenia szczegółów warsztatów prosimy o kontakt:
Dział Programowy — Edukacja Artystyczna
Aneta Zasucha
tel. (32) 259 90 40 wewn. 16
edukacja@bwa.katowice.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie na górze: Waldemar Rudyk, Ulotność rzeczy, Galeria BWA w Bielsku-Białej