Aktualne i zapowiedzi

„Dialog zmysłów” — warsztaty ekspresji twórczej wokół wystawy Mischy Kuballa

Zapraszamy serdecznie grupy szkolne na warsztaty ekspresji twórczej Dialog zmysłów. Podczas trwania wystawy (od 18 listopada do 29 stycznia) będą się odbywały codziennie, od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 lub 12.00.

Zajęcia są BEZPŁATNE! Wszystkie materiały potrzebne do realizacji warsztatów zapewnia Galeria.

Zapisy:
Aneta Zasucha

tel. (32) 259 90 40 wewn. 16
edukacja@bwa.katowice.pl

Na warsztatach stworzymy przestrzeń dla twórczej ekspresji i dialogu pomiędzy dziedzinami sztuki. Interdyscyplinarne warsztaty połączą sztukę wizualną z muzyką. Inspiracją do twórczych działań będzie twórczość artysty Mischy Kuballa, który w swoich artystycznych instalacjach bardzo często wykorzystuje światło.

Działania warsztatowe będą się koncentrować na odkrywaniu możliwości percepcyjnych, pogłębianiu doznań sensorycznych oraz komunikacji zarówno pomiędzy zmysłami jak i skorelowaną z nimi ekspresją. Założeniem twórczych spotkań jest zredefiniowanie naszej wiedzy o zmysłach i procesach percepcyjnych dzięki wykorzystaniu różnych technik wizualno-dźwiękowo-dotykowych, inspirowanych m.in. Fenomenologią percepcji M. Merleau-Ponty’ego, deep listening Pauline Oliveros i synestezją. Na uczestników warsztatów czekają ćwiczenia plastyczno-muzyczne, które zaktywizują myślenie abstrakcyjne, wykorzystując użycie różnych kanałów percepcji – łącząc ze sobą różne bodźce: wzrokowe, słuchowe i dotykowe. Istotą ćwiczeń, inspirowanych zjawiskiem synestezji, będzie praca z wyobraźnią abstrakcyjną, zatem idealnie nadają się jako wprowadzenie do recepcji i pracy ze sztuką współczesną.