wydarzenia główna galeria | 27.07-2.09

Próba sił — zapraszamy do zwiedzania wystawy >>

wydarzenia | do 15.08

zapytanie cenowe — remont elewacji budynku Galerii BWA >>

wydarzenia | 6—9.18

kolej na muzea — tańsze wejściówki z biletem Kolei Śląskich >>

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/