wydarzenia główna galeria | 27.10—3.12.17

Linia i chaos — kompozycje przestrzenne świata >>

wydarzenia | 10.17

25 BPP — lista osób, których plakaty zostały zakwalifikowane do konkursu >>

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/