Aktualne i zapowiedzi

Widoki z bliska – relacje – narzędzia – wiedza

Widok z bliska nie zawsze jest piękny. Gładka tkanina okazuje się poprzecinana szwami, a w gładzi na  ścianie widoczne są ubytki. Ale widok z bliska pozwala też odkryć szczegóły, które odległość zamazuje. Przyglądając się szalce petriego pod mikroskopem, odkryjemy całe nieznane mikrobiologiczne światy.

Widok z bliska komplikuje sprawy. To, co wydaje się proste i pozbawione niuansów, może okazać się niezwykle złożone i niejasne. To, co koherentne, spójne i całe, zaczyna się w naszej głowie jawić jako asamblaż nie zawsze dobrze zmontowanych części. Zbliżenie się do czegoś lub kogoś utrudnia wydawanie szybkich ocen i jednoznacznych opinii. Sprawia też, że generalizacje stają się banalne, a ogólne sądy tracą swoją moc. 

Widoki z bliska to wystawa-warsztat, na której pokazujemy projekty artystyczne będące blisko lokalnych społeczności i ekosystemów. Sztukę, która wyłania się z konkretnych miejsc, łączy się z nimi, a być może nawet je zmienia. Do współpracy zaprosiliśmy artystki i artystów pracujących nad splataniem swojej działalności z ludźmi spoza świata sztuki, ich marzeniami, potrzebami, obawami. Zadaliśmy im przy tym fundamentalne pytanie: w jaki sposób takie postępowanie może mieć wpływ na trwałość relacji środowiskowych i zależny od nich dobrobyt. Widoki z bliska mają pozwolić dostrzec usytuowane praktyki artystyczne, które nie pretendują do uniwersalności, ale raczej skupiają się na złożonych, lokalnych kontekstach.

Ruch zbliżania się projektów artystycznych do świata życia łączymy z ruchem przybliżenia się do procesu wytwarzania postsztuki. Chcemy skomplikować pokazywany obraz. Będziemy pytać o RELACJE (jakie sojusze są potrzebne, jakie więzi są ustanawiane oraz jaki jest etyczny wymiar tych procesów). Spojrzymy na NARZĘDZIA I METODY pracy (odkrywając ich silne i słabe strony, wskazując na możliwe zastosowania i ich ograniczenia). Zastanowimy się nad WIEDZĄ (która jest potrzebna do zapoczątkowania odpowiedzialnych działań skupionych na lokalności oraz nad tym, jaka powstaje w wyniku tych działań).

Wystawa jest wkładem Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki w wypracowywanie kierunku wspierania Katowic i Metropolii GZM jako miejsc działalności kreatywnej.

W wystawie udział biorą
Joanna Rajkowska, Jaśmina Wójcik, Jadwiga Sawicka + Lila Kalinowska, Joanna Wowrzeczka, Cecylia Malik i kolektyw Siostry Rzeki, Jolanta Jastrząb + Katarzyna Krasoń + Magdalena Hyla, Pamela Bożek + Pracownia Endospory, Piotr Wysocki, kolektyw Śląsk Przegięty + Danai Chondrokouki (The Empress) + Paweł Świerczek (Hajer) + Hanna Świtała (Princ Wonglo/Valyen Songbird), Anna Kopaczewska + Dominik Ritszel + Piotr Ceglarek, Zuzanna Sekta + Pola Janiszewska, Klub Myśli Ekologicznej + Śląski Ruch Klimatyczny + Barbara Wojtaszek + Paulina Sylwestrzak + Ryszard Kulik + Małgorzata Rozenau, + osoby współuczestniczące 

Zespół kuratorski
Joanna Wowrzeczka, Adam Pisarek, Grzegorz Hańderek, Michalina W. Klasik

Zespół koordynacyjny
Magdalena Palupska, Olga Kasztelewicz, Tomasz Dąbrowski, Aneta Zasucha, Mikołaj Szpaczyński, Magdalena Foltyniak

Identyfikacja wizualna
Anna Kopaczewska

Wernisaż wystawy odbędzie się 22 marca (piątek) o godz. 18:00.
Po wernisażu o godz. 18:30 odbędzie się spotkanie Centrum światów jest tutaj. Dyskusja wokół książki z Jadwigą Sawicką i Lilianą Kalinowską (prowadzenie: Magdalena Foltyniak).

Finisaż wystawy odbędzie się 21 kwietnia (niedziela) o godz. 14:00.

Zobacz także

Rajzefiber to pokaz prac powstałych w pracowniach dyplomujących Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Wystawa stanowi moment przejścia – wchodzenia w etap samodzielności zawodowej i wkraczania w obszar nieznanych topografii, gdzie wśród zakrętów, przeszkód i wzniesień, konstruują się nowe osobiste choreografie, redefiniujące naszą relację ze światem.

Wydarzenia towarzyszące wystawie Widoki z bliska

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzeń towarzyszących wystawie „Widoki z bliska”.