Dla dorosłych

wŁĄCZ empatię! Projekt edukacyjno-artystyczny wŁĄCZNIK

Projekt edukacyjno-artystyczny wŁĄCZNIK to platforma dialogu dla młodzieży i osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest stworzenie warunków do włączenia i współdziałania przedstawicieli, tzw. samorzeczników (ang. self-advocates) – grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem młodzieżowym. W imię idei „nic o nas bez nas” nie sposób realizować pojęcia dostępności bez ścisłej współpracy ze społecznością osób ze szczególnymi potrzebami. Zależy nam na scaleniu obu grup we wspólnym działaniu i ukazaniu finalnie tego, co łączy wszystkich ludzi ponad wszelkimi podziałami.

Uczucia, wartości, emocje, lęki, nie kategoryzują „właściciela” przez pryzmat ilości posiadanych kończyn, ilorazu inteligencji czy zdolności słyszenia czy widzenia. Uczestnikami warsztatów są osoby pełnosprawne oraz z różnymi dysfunkcjami – działania są platformą spotkania, poznania, wymiany, refleksji – możliwości odwołania się do własnych przeżyć w celu zrozumienia drugiej osoby. Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w kulturze poprzez proces nawiązywania relacji społecznych zainicjowanych przez środowiska młodzieżowe oraz przeciwdziałanie krzywdzącym stereotypom.

Formuła projektu zakłada realizację cyklu warsztatów, akcji artystycznych, dyskusji, wystawy oraz publikacji.

Projekt wŁĄCZNIK został zainicjowany w lipcu 2023 r. Dzięki dofinansowaniu z programu Bardzo Młoda Kultura, zdołaliśmy wykonać diagnozę społeczną wśród młodzieży, dzięki której dowiedzieliśmy się jaki jest ich stosunek do osób z niepełnosprawnościami – m.in. czego się obawiają, czy chcieliby podjąć działania mające na celu integrację ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Dzięki Partnerstwu lokalnemu (współpraca z Warsztatem Terapii Zajęciowej „Unikat“ oraz XIV Liceum Ogólnokształcącym) zdołaliśmy wykonać kilka działań, które stały się zaczynem do stworzenia tego projektu. W tym roku, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kontynuujemy rozpoczęte działania ponieważ jesteśmy głęboko przekonani o sensie i wartości ich realizacji – wyniki diagnozy społecznej wykonanej wśród młodzieży utwierdziły nas w tym przekonaniu.

Dlaczego wŁĄCZNIK?

To słowo odnosi się zarówno do włączania i uruchamiania (emocji, empatii, itp.), jak i do łączenia, oswajania i asymilacji. wŁĄCZNIK to działania antydyskryminacyjne i poznawcze, które zmieniają nasze spojrzenie na osoby z niepełnosprawnościami.

Niebawem ukaże się harmonogram działań na ten rok, zaglądaj tu! 🙂

Chcesz wziąć udział w projekcie? Skontaktuj się z nami: edukacja@bwa.katowice.pl

Idea i koordynacja
Aneta Zasucha i Olga Kasztelewicz

Zobacz także

Rajzefiber to pokaz prac powstałych w pracowniach dyplomujących Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Wystawa stanowi moment przejścia – wchodzenia w etap samodzielności zawodowej i wkraczania w obszar nieznanych topografii, gdzie wśród zakrętów, przeszkód i wzniesień, konstruują się nowe osobiste choreografie, redefiniujące naszą relację ze światem.

„Wymiennik 2” — druga część bestsellerowego przewodnika po sztuce w edukacji

Redaktorka, Aneta Zasucha zachęca do zajrzenia do środka i wykorzystania treści w praktyce!