Dla dorosłych

„wŁĄCZNIK” – łączymy młodzież i włączamy emocje

„wŁĄCZNIK” to inicjatywa, która promuje aktywne uczestnictwo osób z niepełno- sprawnościami w kulturze, nawiązywanie relacji społecznych oraz przeciwdziałanie szkodliwym stereotypom. Naszym celem jest tworzenie warunków do współpracy i integracji młodzieży z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym tzw. samorzeczników (ang. self-advocates), czyli przedstawicielami środowisk osób z dysfunkcjami.

Projekt „wŁĄCZNIK” opiera się na koncepcji cyklu interdyscyplinarnych warsztatów, akcji artystycznych oraz pokazów filmowych, które ukierunkowane są na edukację i integrację. Naszymi uczestnikami są zarówno osoby pełnosprawne, jak i te z niepełnosprawnościami. Chcemy, by nasze działania stały się platformą spotkań, wymiany doświadczeń, refleksji oraz okazją do zrozumienia drugiego człowieka poprzez odwołanie się do własnych przeżyć. Naszym celem jest scalenie obu grup poprzez wspólne działanie i pokazanie, że to, co nas łączy, jest silniejsze od wszelkich podziałów. Razem zmieniamy społeczeństwo na bardziej otwarte, zrozumiałe i wspierające.

Dlaczego „wŁĄCZNIK”?

To słowo odnosi się zarówno do włączania i uruchamiania (emocji, empatii, itp.), jak i do łączenia, oswajania i asymilacji. „wŁĄCZNIK” to działania antydyskryminacyjne i poznawcze, które zmieniają nasze spojrzenie na osoby z niepełnosprawnościami.

Idea i koordynacja
Aneta Zasucha i Olga Kasztelewicz

Inicjatywa „wŁĄCZNIK” jest rezultatem współpracy trzech partnerów: Galerii Sztuki Współczesnej BWA, katowickiego Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT (koordynacja: Monika Fesser) oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach (koordynacja: Beata Małysz).

Działanie „wŁĄCZNIK” realizowane jest w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie” edycja 2023 we współpracy z Instytutem im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Zobacz także

Widoki z bliska – relacje – narzędzia – wiedza

Wystawa prezentująca projekty artystyczne będące blisko lokalnych społeczności i ekosystemów.

„Wymiennik 2” — druga część bestsellerowego przewodnika po sztuce w edukacji

Redaktorka, Aneta Zasucha zachęca do zajrzenia do środka i wykorzystania treści w praktyce!