wydarzenia główna galeria | 27.04—6.06.19

Witold STYPA — COSMOREAL — MUSEUM OF FUTURE >>

wydarzenia mała przestrzeń | 17.05—6.06

Pierwotne fantazje — Emilia Kina i Filip Rybkowski >>

edukacja klub sztuk | 8.06

warsztaty tworzenia łapaczy snów >>

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/