wydarzenia główna galeria | 17.09-08.11.09

7 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2009

wydawnictwa publikacje | 2009

7 Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach — katalog Katalog/podsumowanie konkursu 7. Triennale Grafiki Polskiej, prezentuje najciekawsze prace wybitnych polskich artystów grafików powstałe w... 

Kolejna edycja ogólnopolskiej wystawy o charakterze konkursowym, prezentuje najciekawsze prace wybitnych polskich artystów grafików powstałe w ciągu ostatnich trzech lat, tworząca najpełniejszy i najbardziej aktualny obraz tej dziedziny w naszym kraju. Triennale Grafiki Polskiej jest od lat największym spotkaniem artystów zajmujących się tą dyscypliną sztuki, jak też wystawą promującą polską sztukę na świecie. Prezentowane na katowickiej wystawie prace w ramach Triennale Grafiki Polskiej pokazują, chociaż na przykładzie polskich artystów, rezerwuar możliwości i status quo tej dyscypliny. Siłą rzeczy ujawnia się w nich całe „archeologiczne” nawarstwienie oraz socjologiczne i estetyczne konteksty współczesnej grafiki. Panująca w sztuce wielość kierunków od tendencji minimalistycznych, poprzez zainteresowania sztuką skupioną na problematyce społecznej, do różnorakich trawestacji pop-artu, widoczna jest także w grafice. Wystawa w każdej swojej edycji prezentowała najważniejsze zjawiska i zachodzące aktualnie zmiany na arenie sztuki światowej. W tym roku organizatorzy zapowiadają, że wystawa będzie oparta o problem gwałtownego rozwoju technologii cyfrowych we współczesnej grafice. To zderzenie, którego początki obserwowano od kilku lat, wejdzie w fazę starcia dwu światów opartych na odmiennym sposobie budowania
i ekspresji obrazu.

Kurator: Adam Romaniuk

 

Wystawa jest główną wystawą towarzyszącą Międzynarodowemu Triennale Grafiki Kraków 2009.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/