edukacja archiwum | 25.11, 2.12

przedświąteczne warsztaty CERAMIKI — różne techniki pracy z gliną

edukacja klub sztuk

Klub Sztuk Galerii BWA — warsztaty twórczej aktywności Klub Sztuk przy Galerii BWA to warsztaty twórczej aktywności, w ramach których uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi... 

Ceramika (keramos gr. ziemia, glina) — tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/