o galerii zespół

pełny skład

Dyrektor
Marek Kuś
kus@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.12
 

Specjalista ds. Kadr i Sekretariatu
Edyta Śmiłowska
sekretariat@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn. 11

Dział Administracji
Kierownik Działu — Leszek Bryła
administracja@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.19
Jarosław Jakubczyk

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.18

Dział Programowy
Kierownik Działu — Tomasz Dąbrowski
galeria@bwa.katowice.pl

Kurator — Marta Lisok
projekty@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.16

Organizacja wystaw —
Barbara Lubowiecka-Majcher

wystawy@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.13

Promocja, prasa —
Witold Szwedkowski
promocja@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.13

Edukacja — Aneta Zasucha
edukacja@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.13

Dział Wydawnictw
Kierownik Działu — Katarzyna Goczoł
Magdalena Piwkowska
Jan Piechota
wydawnictwa@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.15

Dział Finansowo-Księgowy
Główna księgowa — Mariola Skorupska      
mariola@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn. 22

Marianna Boś
bwa.ksiegowosc@alpha.pl
Wiesława Dębska
Katarzyna Golda-Liniewiecka
ksiegowosc@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn. 21

Księgarnia — Małgorzata Ługiewicz
ksiegarnia@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.17

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/