Books

30.10.2020 Books

Multimedialna publikacja podsumowująca projekt sztuka_w_przestrzeni

Multimedialna publikacja podsumowująca projekt sztuka_w_przestrzeni, w nowatorski sposób łączy literaturę ze sztukami plastycznymi. Prezentuje twórczość dziewięciu artystów wizualnych oraz inspirowany wybranymi dziełami cykl opowiadań, napisany przez poetę Bartłomieja Majzla. Natomiast tradycyjne „o autorze” zostało wzbogacone o nagrania wypowiedzi twórców: Jarosława Rodycza, Małgorzaty Jabłońskiej, Piotra Szewczyka, Waldemara Rudyka, Marka Kusia, Adama Rzepeckiego, Piotra Lutyńskiego, Krystyny Pasterczyk i Sławomira Brzoski.

Katalog dokumentuje również tę część projektu, która jest próbą nawiązania kontaktu między dziełami sztuki wyświetlonymi na wielkoformatowych ekranach w przestrzeni miasta, a ich przypadkowymi odbiorcami.

Multimedialna publikacja podsumowująca projekt sztuka_w_przestrzeni

See also

12.05.2020-05.07.2020 Exhibitions and events

Hail to the Chief — Frank Synowicz’s reinterpretations of the US presidents images

The artist plays with portraiture, a genre that constitutes a quintessence of dignity, careful study and solemnity. He has preferred to modify presidents’ portraits instead of showing scenes from everyday home or office life.

01.10.2020-18.10.2020 Exhibitions and events

The Culminations 2020 — Graduate Degree Show of the Faculty of Art at the Academy of Arts in Katowice

Prace dyplomowe — podobnie jak w latach ubiegłych — akcentują sporą różnorodność postaw i nie trudno dostrzec w nich szerokiego spektrum idei.

02.05.2020-31.12.2020 Exhibitions and events

Get to know the rules of sightseeing while maintaining the safety rules

For your safety, rules for visiting the exhibition have been developed together with Sanepid. Please read them before your visit.

01.01.2020 For adults

The BWA Gallery Art Club — artistic expression various workshops

Are you interested in art, openminded, curious about new experiences, and you do not know what to do on Saturday mornings?

01.12.2019 Books

The summary book of the exhibition ‘Deep Listening’

Tytuł projektu został zaczerpnięty z koncepcji kompozytorki Pauline Oliveros, która w ramach głębokiego słuchania praktykowała obserwacje własnego ciała.