wydarzenia mała przestrzeń | 18.09.19

audioperformance Magdy Starskiej na otwarciu wystawy „Wszystko razem”

wydarzenia główna galeria | 27.07—1.09

Głębokie słuchanie — projekt, w skład którego wchodzą wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami Głębokie słuchanie to projekt, w skład którego wchodzą wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami. Tytuł został... 

Magdalena Starska przepracowuje gramatykę prostych gestów. Korzystając z takich materiałów jak piana, drożdże, warzywa, ciasto, gips, drewno, eksperymentuje ze zmianami stanów skupienia, poddając substancje wielorakim procesom, na przykład gnicia, pleśnienia, topnienia, czy parowania. Często wprowadza do swoich działań transowy ruch, cyrkulacje obiektów między uczestnikami i  inne uspokajające zabiegi. Jej wieloletnie praktyki noszą znamiona obrzędów.

Na wszystkich obszarach swojej twórczej aktywności, od performancu, przez malarstwo po rzeźbę, Starska opowiada o bliskiej koegzystencji gatunków, symbiozie z otoczeniem. Strąca homo sapiens z uprzywilejowanej pozycji, podkreślając nieokiełzane impulsy i prawa, którym podlega, jak wszystkie byty materialne.

Tym razem artystka zainicjuje działanie inspirowane rozmyślaniami nad oddechem. Czynność wdychania i wydychania powietrza, sytuuje nas w teraźniejszości, co jest równoznaczne z ciągłym procesem wymiany. Oddech napełniając płuca staje się częścią składową organizmu, nie można go zmagazynować, a jego straty nie da się nadrobić.

Namysł nad naturą powietrza pojawił się już w starożytności. Anaksymenes uznał go za arché. Było dla niego pierwotną siłą, przyczyną powstania wszystkich rzeczy, które według niego tworzyły się z zagęszczania powietrza w poszczególnych rzeczach. W późniejszych dziejach zachodniej myśli powietrze i oddychanie zostało zapomniane, ponieważ jako niewidzialne wymykało się ujawnieniu jako byt, a tempo jego transformacji było zbyt szybkie dla rozumu. Wpisane w nie niewidzialność i zmienność spychały je na margines filozofii.

Kuratorka Marta Lisok

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/