edukacja klub sztuk | 16.12

taniec-muzyka-malarstwo — interdyscyplinarne warsztaty >>

edukacja klub sztuk | 8, 15.12

warsztaty CERAMIKI — czyli jak stworzyć własną formę ceramiczną >>

edukacja klub sztuk

KLUB SZTUK Galerii BWA — warsztaty twórczej aktywności >>

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/